Vikingatiden

Den tidsepok, som varade från ungefär 800 efter Kristus till mitten på tusentalet, kallas för vikingatiden. Det var då vikingarna levde och verkade. D

Read More