Fordon nu och på vikingatiden

När folk tänker på vikingar och fordon är det nog oftast de ståtliga vikingaskeppen som kommer upp i tankarna först. Men vikingarna transporterade sig också på många andra sätt, som med kärror, slädar, skidor och skridskor. Många av de fordon och färdsätt som vikingarna använde är fortfarande i bruk idag, men nya och mer avancerade […]

Read More