Fordon nu och på vikingatiden

Fordon nu och på vikingatiden

När folk tänker på vikingar och fordon är det nog oftast de ståtliga vikingaskeppen som kommer upp i tankarna först. Men vikingarna transporterade sig också på många andra sätt, som med kärror, slädar, skidor och skridskor. Många av de fordon och färdsätt som vikingarna använde är fortfarande i bruk idag, men nya och mer avancerade fordon har tillkommit.

Bilen är en av de uppfinningar som har förändrat samhället mest, i form av ökad mobilitet men också ökad mängd växthusgaser. För att minska negativ miljöpåverkan från bilar med förbränningsmotorer har laddhybrider utvecklats. Hos Holmgrens Bil kan du hitta en begagnad laddhybrid i fördelaktiga prisklasser. En hybridbil drivs framåt av en kombination av elmotor och förbränningsmotor. Det finns tre olika huvudkategorier bland hybridbilar; laddhybrider, hybrider och mildhybrider.

Vikingatidens fordon

Det vi idag benämner som vikingar var en folkgrupp som levde i hela Skandinavien mellan år 800 till 1500 e. Kr. Vi associerar ofta vikingar med långa sjöfärder och plundringståg, men de var också framgångsrika handelsfarare. Ole Crumlin-Pedersen är en nutida skeppsingenjör i byggteknik från vikingatiden. Han är imponerad av vikingarnas fantastiska materialkunskap, där de använde ek, furu och ask för att bygga unika skepp. Vikingarna transporterade sig också effektivt på land, där de använde kärror och red på hästar. De gick också mycket och använde sig av skridskor, slädar och skidor för att ta sig fram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *