Vikingabegravningar

Vikingabegravningar

När någon dog på vikingatiden var det vanligast att lägga den döde på gravbål. Den döde brändes tillsammans med sina personliga tillhörigheter och gåvor, som kunde vara bra att ha i livet efter detta. Det har även hittats ett mindre antal obrända gravar.

Efter att den döde hade bränts på gravbål röjdes mark. I mitten av det röjda partiet lades resterna av bålet med brända ben, aska och brända föremål. För att täcka graven lades jord med mycket sten i och överst sattes ofta stenar i en ring eller oval runt graven.

Obrända gravar berättar mer

Eftersom mycket går förlorat i ett bål, såsom textilier och träföremål, är de obrända gravar som hittats väldigt intressanta. I en obränd båtgrav i Gamla Uppsala hittades en man med sina vapen, gåvor, en häst och en hund. De hade lagts till vila inuti träbåten.

Varför en del gravar är obrända vet man i dagsläget inte helt säkert. I samband med kristendomens intåg avvecklades seden med gravbål och kropparna begravdes obrända i kistor. Obrända järnåldersgravar kan tyda på att den döde varit kristen men avsaknaden av kista gör att det är svårt att veta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *