Vikingatidens början

Vikingatidens början

Det har ganska länge ansetts att vikingatiden började år 793 med angreppet på Lindisfarne, ett kloster i England. Flera munkar dödades, några flydde och överlevde och detta nedtecknades. Nu har forskarna börjat ifrågasätta om det verkligen är så att denna händelse kickade igång vikingatiden. Enligt dem bör det ha hänt tidigare, det finns bara inte nedskrivet.

Genom att bland annat titta på gravar på den estniska ön Ösel går det att dra slutsatsen att vikingatåg och plundring skedde i stor skala redan långt tidigare. Ett fynd med 40 döda krigare från Mälardalen daterades till cirka år 750, vilket är 50 år tidigare än vad som tidigare ansetts. Genom att titta på hur folk rörde sig redan på 500- och 600-talet blir vikingatiden ännu längre när gränserna mellan vikingatid och vendeltid blir något mer flytande.

Redan på mitten av 700-talet började städer som Birka växa fram. Birka var ett stort handelscentra så det krävdes att människor reste för att staden skulle kunna växa fram och frodas. Det är också tecken på att människorna på mitten av 700-talet faktiskt närmade sig vikingatiden med stormsteg. Andra större bosättningar började växa fram längs kusterna och det är ett tydligt tecken på utveckling och handel. Ofta bedrevs handel med plundrat gods varvid vikingatågen borde ha börjat vid ungefär samma tid.

Med framtida forskning kanske vikingatidens början kan flyttas med över hundra år och händelsen vid Lindisfarne år 793 bara är den första nedtecknade händelsen, inte det allmänt ansedda startskottet på denna vildsinta tidsperiod.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *